(NANO cơ bản) Phần 1: SEED and Keys

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về $NANO cho các bạn mới tìm hiểu.

Phần 1: SEED and Keys

Tóm tắt– Nano sử dụng hệ thống khóa bí mật / công khai để ký các khối gửi và nhận, do đó, ‘Khóa của bạn, Nano của bạn. Không phải chìa khóa của bạn, không phải Nano của bạn‘. Một hạt giống (SEED) là một dãy ký tự & số dài có thể được sử dụng để tạo ra nhiều khóa bí mật (cùng một khóa mỗi lần). Địa chỉ tài khoản ‘xrb / nano’ chỉ là khóa công khai và checksum và được liên kết với khóa bí mật ban đầu.

Khóa bí mật và khóa công khai là gì?

Khóa bí mật và khóa công khai (Private and Public key) là một phần quan trọng của tiền điện tử và cung cấp phương thức sở hữu tiền (coin) / token / tài sản. Chúng chỉ đơn giản là những dãy ký tự rất lớn, duy nhất và không thể đoán được (mặc dù thường được hiển thị ở các định dạng khác nhau). Nó đóng vai trò như những ‘ chìa khóa’ và cấp quyền truy cập cho người dùng. Có một quan niệm sai lầm rằng Nano của bạn được lưu trữ trong ví của bạn; tuy nhiên Nano của bạn thực sự chỉ tồn tại trên mạng và ví của bạn chứa các khóa để cho phép bạn ‘truy câp’ chúng.

Nano sử dụng thiết kế cho khóa khóa và khóa công khai theo tiêu chuẩn đã có từ lâu. Khóa bí mật được sử dụng để ‘ký’ giao dịch trong mạng khối; khóa bí mật này có khóa công khai tương ứng được liên kết trực tiếp đến địa chỉ của ví (cấu tạo kiểu xrb hoặc nano). Cách duy nhất để tạo giao dịch trên chuỗi của tài khoản là ký vào khối này bằng khóa bí mật (xem hình 1) – trong Nano, điều này có thể là trong giao dịch gửi hoặc nhận.

Hình 1 Các khối ký hiệu

Vì khóa bí mật là duy nhất, khi được kết hợp với chính khối đó, nó tạo ra một chữ ký duy nhất. Khóa công khai được liên kết có thể được sử dụng để kiểm tra xem chữ ký có đúng không – do đó, nếu bạn thử và tạo một khối đã ký với khóa bí mật sai, mạng sẽ từ chối khối đó dễ dàng. Thiết kế này có nghĩa là người dùng không cần phải cung cấp khóa bí mật để kiểm tra khóa này, chỉ cần cấp khóa công khai tương ứng.

Hình 2 Kiểm tra xem một khối đã ký có hợp lệ

Hạt giống (SEED) là gì?

Một hạt giống SEED chỉ là một cách để quản lý nhiều khóa bí mật một cách dễ dàng. Thay vì có rất nhiều khóa bí mật, bạn có một dãy ký tự dài duy nhất được gọi là SEED và bạn chạy nó thông qua thuật toán khác tạo ra các khóa bí mật duy nhất (và các khóa công khai tương ứng). Các khóa bí mật được tạo theo thứ tự để thứ 1 sẽ luôn là thứ 1, thứ 2 luôn là thứ 2 và cứ thế – đây là cách bạn có thể khôi phục các khóa và Nano của bạn chỉ với một hạt giống duy nhất (SEED). Bạn cũng có thể tạo một khóa riêng cụ thể bất cứ lúc nào nếu bạn biết chỉ mục của nó.

Hình 3 Hạt giống luôn tạo ra các khóa riêng giống nhau theo thứ tự

Các địa chỉ tài khoản xrb / nano được tạo như thế nào?

Địa chỉ tài khoản Nano của bạn (bắt đầu bằng xrb_ hoặc nano_, có thể hoán đổi cho nhau) chỉ là các khóa công khai của bạn (với một chút định dạng) và Checksum. Checksum giúp cho việc dễ dàng kiểm tra xem địa chỉ tài khoản có hợp lệ không. Có thể chuyển từ khóa công khai sang tài khoản và ngược lại. Một địa chỉ tài khoản được liên kết thông qua khóa công khai với khóa bí mật ban đầu. Trên mạng Nano (Nano block lattice), mỗi tài khoản bí mật / công khai / tài khoản có blockchain riêng. Điều này trái ngược với một số loại tiền điện tử khác và là lý do tại sao bạn có thể sử dụng lại địa chỉ của mình.

“Chìa khóa của bạn, Nano của bạn. Không phải chìa khóa của bạn, không phải Nano của bạn.”

Tags:, ,

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *