(NANO cơ bản) Phần 1: SEED and Keys

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về $NANO cho các bạn mới tìm hiểu. Phần 1: SEED and Keys Tóm tắt– Nano sử dụng hệ thống khóa bí mật / công khai để ký các khối gửi và nhận, do...

Hướng Dẫn Nhanh về NANO

Mục đích của hướng dẫn này là giúp bạn tiếp cận với tiền điện tử $NANO chỉ trong vài phút, giúp mang lại cho bạn những ấn tượng đầu tiên về công nghệ tuyệt vời này. Nào chúng ta cùng tìm hiểu về $NANO. Nano là gì? Nano là...

Cơ bản về Tiền Điện Tử NANO

NANO là gì? NANO là một loại tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer cryptocurrency) được phát triển để giải quyết hai vấn đề điển hình được xác định trong các giao dịch tiền điện tử: (1) thời gian giao dịch dài và (2) chi phí giao dịch không cần...