(NANO cơ bản) Phần 3: Light Wallet

Tóm tắt: Light Wallet cung cấp cho người dùng một phương thức dễ dàng để gửi và nhận Nano, thay vì phải duy trì một Node đầy đủ. Light wallet giữ khóa bí mật của bạn và kết nối với node đầy đủ (Full node) mà đơn vị cung cấp ví Light Wallet chạy trên đó. Để ‘nhận’ giao dịch, nó kéo các khối đang chờ xử lý và tạo các khối nhận tương ứng; để ‘gửi’, nó tạo ra các khối gửi và đẩy chúng đến Node. Node sau đó truyền toàn bộ thông tin của các khối này lên trên mạng.


Lịch sử

Trong những ngày đầu khi mới phát triển Nano / RaiBlocks, chỉ có 1 tùy chọn duy nhất là chạy và duy trì một nút đầy đủ (full node), do vậy rất khó cho nhiều người dùng, khó truy cập từ xa và mất rất nhiều thời gian thiết lập ban đầu do phải tải xuống toàn bộ sổ cái.

Để thực hiện những chức năng cơ bản như nhận và gửi NANO, giảm bớt quá trình cài đặt, cộng đồng NANO đã phát triển rất nhiều ví Light Wallet từ bắt đầu cuối năm 2017. Kể từ đó đến nay, có rất nhiều ví mạnh mẽ và đầy đủ tính năng có sẵn để lựa chọn, bao gồm các phiên bản cho điện thoại, máy tính để bàn hoặc trình duyệt của bạn và một số trong số chúng có thể chạy trên đa nền tảng.

Khái niệm cơ bản

Do là một sổ cái phân tán, bạn có thể tương tác với mạng Nano từ các ví khác nhau, các khóa bí mật hoặc SEED có thể được nhập và dùng trên các ví khác nhau. Điều này có nghĩa là nếu ví yêu thích của bạn không hoạt động hoặc đang bảo trì, bạn có thể sử dụng một ví khác.

Tạo khóa bí mật, khóa công khai và địa chỉ của tài khoản

Như chúng ta đã biết trong trước đó loạt bài về NANO cơ bản (Phần 1), một số SEE tạo ra các cặp khóa bí mật và khóa công khai. Khóa công khai được liên kết trực tiếp với địa chỉ tài khoản.

Bước đầu tiên cho bất kỳ ví tiền nhẹ nào là tạo các khóa của người dùng. Đây có thể là ở dạng khóa mới, từ một số SEED ngẫu nhiên hoặc các khóa, số SEE được tạo từ trước bởi người dùng. Trong trường hợp này, thường thì một vài tài khoản đầu tiên có thể được tạo sẽ được kiểm tra để xem chúng có được mở trước đó không. 

Từ số SEE, ví light wallet lấy được cặp khóa bí mật/công khai và tài khoản tương ứng. Khóa bí mật được lưu trữ bên trong, do đó nó có thể được sử dụng để ký các khối.

Giao Dịch Nhận Tiền

Mỗi ví light wallet được kết nối với một full node. Máy chủ ví nhẹ sử dụng nút để khám phá các khối gửi mới đang chờ xử lý, được gửi đến một trong các tài khoản của người dùng. Khi nhìn thấy một trong những khối này, ví sau đó tạo một khối nhận (xem cuối cùng Nano Howđể biết chi tiết về điều đó) và ký tên với khóa riêng được lưu trữ cho tài khoản nhận. Cuối cùng, bằng chứng công việc được thêm vào và khối được đẩy đến nút sẽ được công bố trên mạng. Khi khối được xác thực và xác nhận, giao dịch đó được hiển thị là đã nhận và số dư của tài khoản được cập nhật.

Nhận giao dịch

Giao Dịch Gửi

Sự khác biệt chính giữa nhận và gửi giao dịch là việc gửi được bắt đầu bởi người dùng, nhập vào tài khoản đích và số tiền. Số tiền được chuyển đổi thành đơn vị thích hợp (thô) và sau đó thành số dư. Như đã thấy trong cuối cùng Nano How, một trong những trường cần thiết của khối trạng thái là hàm băm có trước chuỗi trong tài khoản (trường trước đó là trước). Cách ví lấy trường này bằng cách truy vấn nút cho khối đầu / biên của tài khoản.

Tương tự như giao dịch nhận, một khi khối được tạo, ví sẽ ký vào nó bằng khóa riêng, thêm bằng chứng công việc và đẩy khối vào mạng bằng nút.

Gửi giao dịch

Bằng Chứng Công Việc (PoW)

Điều quan trọng cần lưu ý là PoW cho một khối có thể được thêm sau khi được ký. Như vậy, nó có thể để lại cho nhà cung cấp ví cách tốt nhất để có được bằng chứng này. Các tùy chọn có thể được tóm tắt trong ba loại:

  1. máy tính của người dùng tự tính toán bằng chứng (POW địa phương)
  2. Các máy chủ cung cấp dịch vụ ví tính bằng chứng (POW từ xa)
  3. Các ví yêu cầu bằng chứng từ một dịch vụ (POW từ xa, ví dụ DPoW)

Các Thuật Ngữ Bảo Mật

Do sử dụng ví nhẹ liên quan đến việc dựa vào máy chủ của bên thứ ba để tương tác với mạng, vấn đề quan trọng nhất liên quan đến bảo mật. Có một số kỹ thuật được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp ví để cải thiện bảo mật.

Khi dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như khóa riêng, phải được lưu trữ, chúng phải luôn được mã hóa an toàn bằng mật khẩu người dùng. Hãy nhớ sử dụng một mật khẩu mạnh, độc đáo. Xác thực 2 yếu tố có thể thêm bảo mật bổ sung trong trường hợp mật khẩu đã bị rò rỉ.

Trong nhiều ví nhẹ, dữ liệu nhạy cảm chỉ được lưu cục bộ trong bộ nhớ cache của máy tính, điện thoại hoặc trình duyệt. Nhược điểm của phương pháp này là nếu bạn xóa bộ nhớ cache hoặc cấu hình của ví, bạn sẽ cần nhập lại hạt giống của mình hoặc nhập ví theo một cách khác. Trong các ví này, việc tạo và ký khối thường xảy ra trong chính ví tiền, do đó, máy chủ của nhà cung cấp ví không bao giờ nhìn thấy khóa riêng của người dùng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *