(NANO cơ bản) Phần 2: Blocks and Lattices

Đây là bài thứ 2 trong loạt bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về $NANO cho các bạn mới tìm hiểu.

Phần 2: Blocks and Lattices

Tóm tắt– Cấu trúc mạng khối Nano được tạo thành từ các khối. Mỗi giao dịch thành công yêu cầu hai khối đại diện gửi và nhận. Thay đổi đại diện (representative) của bạn chỉ cần một khối duy nhất. Một khối chứa tất cả thông tin cần thiết để quản lý Nano của bạn và được ký bằng khóa bí mật để chỉ chủ sở hữu mới có thể thay đổi. Họ được gán một mã duy nhất gọi là hàm băm.

Một khối là gì?

Các khối là một trong những khái niệm cơ bản trong tiền điện tử, chúng là các nhóm dữ liệu được liên kết với nhau và thường bao gồm dữ liệu đại diện cho các giao dịch và tương tác. Các khối này được xác minh bởi mạng và được ghi vào một sổ cái sau khi được xác nhận. Ví dụ: trong Bitcoin, các khối được xác minh và ghi vào sổ cái thông qua quy trình khai thác (mining) và mỗi khối được liên kết với khối kế tiếp để tạo thành chuỗi.

Các khối trong Nano

Đối với tiền điện tử NANO, sổ cái Nano là sẽ tương đối khác với Bitcoin; thay vì một chuỗi duy nhất cho toàn bộ sổ cái (trong đó mỗi khối chứa nhiều giao dịch), trong Nano, mỗi tài khoản có một chuỗi khối riêng được đan kết với nhau thông qua quá trình thực hiện giao dịch để tạo mạng tinh thể (lacttice). Các khối trong chuỗi Nano thể hiện những thay đổi mà chủ sở hữu của nó, người nắm giữ khóa bí mật, đã thực hiện đối với tài khoản của họ. Những thay đổi này có một trong các hình thức sau:

  • Khối gửi, được báo hiệu bằng số dư thấp hơn trong chuỗi.
  • Một khối nhận, dẫn đến sự cân bằng cao hơn trong chuỗi.
  • Một khối mở, đầu tiên trong mỗi chuỗi.
  • Một khối thay đổi, được sử dụng để chọn một đại diện mới (Nano How tương lai).
  • Một khối kỷ nguyên (Nano tương lai như thế nào).

Hình 1. So sánh giữa Bitcoin Blockchain và Nano Block Lattice

NANO hoạt động như thế nào?

Ban đầu, Nano có 4 loại khối khác nhau: Mở, Gửi, NhậnThay đổi, mỗi loại có bố cục hơi khác nhau. Tuy nhiên, những thứ này đã được hợp nhất thành một loại khối duy nhất gọi là Nhà nước khối. Mỗi trạng thái khối chứa tất cả các chi tiết của tài khoản đó, bao gồm địa chỉ và số dư của tài khoản, cũng như các chi tiết để giúp đặt khối vào đúng vị trí trong chuỗi. Sau đó, một khối được ủy quyền bởi một chữ ký, được tạo bằng cách sử dụng các chi tiết khối và khóa riêng của tài khoản.

Hình 2. Các thành phần đi vào một khối trạng thái Khối

gần đây nhất được gọi là khối đầu hoặc khối biên như ở phía trước. Với việc giới thiệu các trạng thái, khối điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần khối biên giới này để biết mọi thứ về trạng thái tài khoản hiện tại (ngoài các khối đang chờ xử lý).

Với tất cả dữ liệu này được nhóm lại với nhau, thật dễ dàng để thực hiện các thay đổi:

  • Để gửi một số Nano, bạn chỉ cần bao gồm địa chỉ đích trong khối và giảm số dư tài khoản theo số tiền bạn đang gửi.
  • Để nhận Nano được gửi cho bạn, bạn bao gồm hàm băm (id duy nhất) của khối gửi từ người gửi và tăng số dư của bạn bằng số tiền mới này.
  • Để thay đổi người đại diện của bạn, bạn chỉ cần thay đổi địa chỉ trong trường đại diện và bao gồm `00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000` để kích hoạt thay đổi.

Lưu ý rằng số tiền được giao dịch không có mặt trực tiếp trong bất kỳ khối nào. Để có được giá trị này, bạn cần phải trừ đi giá trị số dư của khối, từ số dư của khối trước đó.

Mỗi khối cần một bằng chứng về giá trị công việc; đây là giá trị kết quả sau khi tính toán toán tốn thời gian và sẽ được thảo luận chi tiết trong Nano How tương lai), cơ sở của hệ thống này là khó tạo ra giá trị nhưng dễ kiểm tra xem giá trị có hợp lệ không. Thật thú vị, bằng chứng về giá trị công việc thực sự không được bao gồm trong chữ ký của khối và có thể được tính sau khi khối được tạo (nhưng nó cần phải được trình bày trước khi khối được phát).

Một ví dụ về một nhà khốinước:

{

“type”:”state”,

“account”:”xrb_3igf8hd4sjshoibbbkeitmgkp1o6ug4xads43j6e4gqkj5xk5o83j8ja9php”,

“previous”:”597395E83BD04DF8EF30AF04234EAAFE0606A883CF4AEAD2DB8196AAF5C4444F”,

“representative”:”xrb_3p1asma84n8k84joneka776q4egm5wwru3suho9wjsfyuem8j95b3c78nw8j”,

“balance”:”3000000000000000000000000000001″,

“link”:”5C2FBB148E006A8E8BA7A75DD86C9FE00C83F5FFDBFD76EAA09531071436B6AF”,

“signature”:”D7975EE2F6FAE1FC7DA336FB9DD5F7E30FC1A6825021194E614F0588073D1A490

1E34E3CAE8739F1DE2FD85A73D2A0B26F8BE6539E0548C9A45E1C1887BFFC05″,

“work”:”0000000000000000″}

}

Điều quan trọng cần lưu ý là các nút trong mạng kiểm tra các khối để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết xếp hàng và sẽ từ chối một khối không chính xác – không thể chỉ tạo một khối mới với số dư lớn hơn sau đó đã được gửi cho bạn.

Tại sao Nano có khối Gửi và Nhận?

Mỗi tài khoản đều có chuỗi riêng và chuỗi này chỉ có thể được thay đổi với các khối được ký bởi khóa riêng. Do đó, khi ai đó gửi cho bạn Nano, họ tạo một khối mới với số dư giảm và địa chỉ đích nhưng họ không thể thay đổi chuỗi của bạn, thay vào đó tiền vẫn ở trạng thái lấp lửng (được gọi là đang chờ xử lý) cho đến khi bạn tạo khối nhận tương ứng và tăng số dư của bạn theo tỷ lệ . Không có giới hạn về thời gian các khoản tiền có thể chờ xử lý.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *