Các Loại Ví Cho NANO – Sự Bảo Mật và Thuận Tiện

Việc sở hữu tiền điện tử ban đầu có thể rất đáng sợ và việc này có thể hiểu được do sự phức tạp của chúng. Việc từ bỏ một hệ thống mà bạn đã quen thuộc để làm quen với một cái gì hoàn toàn mới mẻ mà...

Cách Lưu Trữ NANO An Toàn

“Sàn giao dịch là nơi lưu trữ kém an toàn nhất“ Để đảm bảo bạn có quyền sở hữu Nano của mình, bạn cần có khóa bí mật (SEED) của tài khoản . Một lợi ích quan trọng khác của việc rút Nano của bạn khỏi các sàn giao...

(NANO cơ bản) Phần 4: Proof of Work

Tóm tắt: Mỗi khối trong Nano đều chứa một Proof-of-Work (PoW) nhỏ được sử dụng để ngăn chặn thư rác. Khi một khối chứa một bằng chứng có giá trị dưới ngưỡng, nó sẽ bị các nút trong mạng loại bỏ. Nếu bằng chứng là hợp lệ, thì khối...

(NANO cơ bản) Phần 3: Light Wallet

Tóm tắt: Light Wallet cung cấp cho người dùng một phương thức dễ dàng để gửi và nhận Nano, thay vì phải duy trì một Node đầy đủ. Light wallet giữ khóa bí mật của bạn và kết nối với node đầy đủ (Full node) mà đơn vị cung...

(NANO cơ bản) Phần 2: Blocks and Lattices

Đây là bài thứ 2 trong loạt bài giới thiệu các kiến thức cơ bản về $NANO cho các bạn mới tìm hiểu. Phần 2: Blocks and Lattices Tóm tắt– Cấu trúc mạng khối Nano được tạo thành từ các khối. Mỗi giao dịch thành công yêu cầu hai...